Flow4Life Coaching & Counselling Werkwijze Over mezelf Tarieven Training & Workshops Agenda Contact Inspiratie

Werkwijze

Als we in een moeilijke situatie zitten dan willen we daar vaak zo snel mogelijk vanaf. Daarvoor is het nodig je eerst helemaal met jouw situatie te verbinden. Door wat er speelt te herkennen, erkennen en vervolgens te bekennen, neem je de verantwoor-delijkheid voor wat in jou leeft.

In deze accepterende houding ontstaat er mildheid voor jezelf en ruimte om los te laten wat op dit moment niet meer bij jou past. Vaak ontstaat er dan al een heel nieuw perspectief. In wat je wellicht eerst als een crisis situatie ervoer, kunnen dan de mogelijkheden tot verandering, vernieuwing en groei aan het licht komen.

Om een duurzame verandering tot stand te brengen is het soms nodig dat we langer en dieper stil staan bij de oorzaken van je twijfel, je angsten of je onvermogen om je doel te bereiken. Ik maak hiervoor dan graag gebruik van de fijngevoelige en effectieve visualisatie- en verwerkingstechnieken uit de Helende reis van Brandon Bays. Regelmatig mogen onverwerkte emoties opnieuw ervaren en geuit worden en kunnen de vaak pijnlijke herinneringen alsnog integreren. Ook kunnen diepliggende en soms onverwachte blokkades of belemmerende overtuigingen transformeren. Meer informatie over de Helende Reis vind je op pagina voor Links.

Een ander instrument waarmee ik graag en veel mee werk is het simpele en uitermate krachtige model van Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door psycholoog en internationaal vredestichter Marshall B. Rosenberg.

Zijn uitgangspunt is dat onder elke actie die we doen een behoefte schuilgaat die we proberen te vervullen. En als we onze eigen behoeften en die van anderen herkennen en erkennen is het mogelijk om je communicatie vaardigheden en de relatie die je hebt met jezelf en anderen diepgaand te verbeteren. Wil je meer weten over Geweldloze Communicatie, kijk dan bij de Links.

We zitten allemaal vol met oordelen. De hele dag door hebben we meningen over anderen, onszelf, de omgeving of situaties en maken we onderscheid tussen goed en fout, gelijk en ongelijk, normaal en abnormaal. In Geweldloze communicatie kunnen we onderzoeken wat er onder alle oordelen schuilgaat en ontdekken hoe je hier op een creatieve en vreedzame manier uitdrukking aan kunt geven.

Door Geweldloze en Bewuste Communicatie kun je leren

  • dat je boosheid niet zozeer ontstaat door iets of iemand anders, maar eerder omdat jouw eigen behoeften niet vervuld zijn;
  • eerlijk durven zeggen wat er echt in je omgaat, ook al schaam je je of voel je je schuldig;
  • om vervelende en pijnlijke confrontaties met bijvoorbeeld je partner of je kinderen te veranderen in warme en een respectvolle verbinding;
  • om echt begrip te tonen voor de ander ook al ben je het er niet mee eens;
  • open en eerlijk feedback te geven, zelfs als je dit eng vindt, in plaats van je op de vlakte te houden;
  • handelen vanuit je eigen keuzes in plaats vanuit je angst.

Naast onderzoeken wat er in jou leeft zullen we, als je dit wenst, oefeningen doen om je nieuwe inzichten in de praktijk uit te proberen.

Namaste Webdesign